Byggeformer

Nøglefærdigt byggeri

Når et byggeprojekt projekteres og opføres i totalentreprise / totalrådgivning, bliver det leveret indflytningsklart, hvor Arkitekt Jacob Jensen forestår udførelse af tegninger, bygningsbeskrivelser, byggeledelse, tilsyn med byggeriet, fremskaffelse af håndværkere, materialeleverancer, og hvad der ellers hører til et byggeprojekt.

Medbyg

Medbyg medfører at nogle af bygningsentrepriserne ved husets opførelse udføres af håndværkere fremskaffet af Arkitekt Jacob Jensen og andre kan efter eget valg, selv forestås. I dette tilfælde kan man vælge at lade materialerne til disse medbygarbejder levere af Arkitektfirmaet Jacob Jensen. Herved spares penge, da Arkitektfirmaet Jacob Jensen har gode rabatordninger hos leverandørerne.

Kun tegningsmaterialet

Man kan også vælge selv at fremskaffe håndværkerne. Under denne form leverer Arkitekt Jacob Jensen mod et aftalt honorar alle tegninger, bygningsbeskrivelser, statiske beregninger med videre for ansøgning hos myndighederne om byggetilladelse. Her kan du dog også vælge at få leveret materialerne gennem Arkitektfirmaet Jacob Jensen og derved opnå de økonomiske fordele ved leverandørrabatter m.v., som under medbyg.

Håndværkere

Arkitekt Jacob Jensen har faste aftaler med en lang række håndværksmestre, oftes i lokalområdet. Disse leverer kvalitetshåndværk til aftalt tidsplan. Ved medbygprojekter kan bygherren få rådgivning og vejledning til egne medbyg-aktiviteter enten fra håndværkerne eller fra byggelederen hos Arkitekt Jacob Jensen.