Information

Arkitekten Jacob Jensen har siden 1972 beskæftiget sig med projektering og opførelse af bolig- og lettere institutions- og erhvervsbyggeri. Derfor har han gode forudsætninger for at kunne yde arkitekt- og byggeteknisk bistand til jeres byggeri.

Arkitekt Jacob Jensen ApS, der er beliggende i landlige og inspirerende omgivelser, forestår såvel større som mindre projekterings- og byggeopgaver. Vi arbejder til stadighed på at opfylde bygherrens ønsker og krav til nybyg, indenfor de givne økonomiske, funktionsmæssige, etiske og arkitektoniske rammer.

Faglig stolthed som bygger på traditioner og vestjysk stædighed

Dette at tegne og bygge huse har Jacob Jensen arbejdet med fra barneårene, idet bedstefaderen og faderen var murere med udøvende virksomhed i det vestjyske. Jacob Jensen kom ofte på byggepladserne for at hjælpe til og tillærte sig derved indsigt i de gamle håndværkstraditioner og bygningskunsten, herudover ved deltagelse i bl.a. byggemøder indsigt i en del af arkitektens arbejde som byggepladsens koordinator og problemknuser. Denne viden suppleret med praktisk og teoretisk uddannelse, samt mange års erfaring fra projektering og opførelse af byggeri i Danmark og udlandet kommer nybyggerne hos Jacob Jensen til gode.

Bæredygtigt og miljøvenligt byggeri, bygget til det danske vejrlig

For bl.a. at skåne miljøet mest muligt lægger vi meget vægt på økologiske og livscyklusbaserede løsninger i projekterings- og udførelsesfasen. Et vigtigt emne. Hvis jorden skal kunne klare belastningen fra den stigende befolkningstilvækst er vi alle nødt til at udføre vore aktiviteter på en mindre miljøbelastende måde. I vores virksomhed projekterer og bygger vi med omtanke, hvilket bl.a. indebærer at vi anbefaler anvendelse af genanvendelige materialer som beton, tegl, stål og træ der miljømæssigt anses for at være ligeværdige. Den omstændighed at materialevalget mest muligt sker ud fra økologiske hensyn, er som oftest ensbetydende med et bedre indeklima til følge.

Valg af sunde ikke eller lavt forurenende materialer medfører en lavere ventilationsrate, med dertil mindre anlægs- og driftsomkostninger, mindre belastning for naturen, samt bedre forhold for personer med allergi, luftsvejs- og lungesygdomme.

Forenklet organisationsplan

I virksomheden arbejdes der primært med projektering, byggeledelse og tilsyn, på totalrådgiver -entreprenørbasis, i det der efter behov rekvireres håndværkere, til at løse byggeopgaverne indenfor den indgåede bygherre aftale.