Rådgivning

Arkitekt Jacob Jensen har i kraft af hans mange års erfaring med byggeri i ind- og udland, de optimale kompetencer for at kunne påtage sig rollen som bygningssagkyndig for såvel private som for offentlige bygherrer.

Ved at anvende en byggesagkyndig sikrer man sig en professionel og uvildig rådgivning.

Arkitekt Jacob Jensen fungere som bygningssagkyndig indenfor:

Bygherrerådgiver

Ved at bruge en bygherrerådgiver sikrer I jer en rolig og forhåbentlig positiv oplevelse med byggeprocessen. Under byggetilsynene undersøger Arkitekt Jacob Jensen de kritiske områder i bygningens konstruktioner og byggematerialer samt kontrollerer i udførelsesfasen om arbejdet er håndværksmæssigt korrekt udført.

Læs mere…

Husgennemgang

Forinden der indgås aftale om et huskøb, kan det være en god ide at lade bygningen gennemgå af en bygningssagkyndig. Ved et sådant syn vil arkitekt Jacob Jensen gennemgå de mest kritiske områder og være med indover som husejers rådgiver i en evt. tvist med forsikringen.

Læs mere…

Syn og skøn

Arkitektfirmaet Jacob Jensen udfører syn og skøns opgaver, hvor der tvivlsspørgsmål eller uenigheder i forbindelse med byggeri.

Læs mere…

Tilsyn ved bevaringsværdige og fredede bygninger

Bevaringsværdige og fredede bygninger er en væsentlig del af den danske kulturarv og historie og bør derfor have stor bevågenhed fra såvel bygningens ejer som for samfundet.

Læs mere…