Syn og skøn

Arkitektfirmaet Jacob Jensen udfører syn og skøns opgaver, hvor der tvivlsspørgsmål eller uenigheder i forbindelse med byggeri.

Desværre forløber ikke alle byggesager problemfrit og uenighed mellem bygherre og entreprenør kan opstå. I yderste konsekvens kan en sådan tvist ende ved de danske domstole eller i Voldgiftsretten. Som udgangspunkt arbejder vi dog altid for, at parterne finder en mindelig løsning inden det når så vidt, da en retssag er langtfra altid den bedste løsning.

En retssag er således både en langsommelig og resursekrævende proces, der kan forløbe over flere år. Hvis parterne derfor aftaler at det resultat som den byggesagkyndige (i dette tilfælde arkitekt Jacob Jensen) fremkommer med er at betragte som en ”dom” eller som grundlag for et forlig, hvor den byggesagkyndige er mægler, vil udfaldet af en sådan afgørelse i de fleste tilfælde være (næsten) den samme som afgørelsen ved de danske domstole eller i Voldgiftsretten.

I dette arbejde bruger arkitekt Jacob Jensen al den erfaring og viden han har tilegnet sig. Det er således vigtigt, at man i syn og skøns arbejdet fortager en grundig undersøgelse af sagen, da den som oftest vil have store konsekvenser for parterne.